CMAP

Opis kursa

 • Mobilni uređaji imaju veća ograničenja u poređenju sa desktopom
 • Veoma je teško kontrolisati korisnički interfejs na mobilnom uređaju
 • Mobilni uređaji nisu statički locirani

Rezultat toga je da IT profesionalci moraju da budu u toku sa najnovijim dešavanjima u mobilnim tehnologijama i da znaju na koji način će to uticati na testiranje, performanse i bezbednost. Ovaj kurs daje odličan uvod u svet testiranja mobiilnih aplikacija. Rezultat raznih vežbi u kojima ćete učestvovati tokom kursa će biti šire znanje i bolje razumevanje uticaja mobilnog sveta i širine tržišta. Stećićete sveobuhvatan uvid u oblast testiranja mobilnih aplikacija i znanje koje je neophodno za polaganje ispita Certified Mobile Application Professional (CMAP©) Mobile App testing – Foundation Level Tester.

Ciljevi kursa

Polaznici CMAP kursa će moći:

 • da pomažu u adaptaciji postojećih testnih procesa za testiranje mobilnih aplikacija
 • da podrže tim koji radi specifikaciju zahteva u pregledu mobilne aplikacije
 • da postojeće iskustvo, znanje i načine testiranja web i drugih aplikacija prilagode za mobilno testiranje, uključujući i očekivanja korisnika
 • da identifikuju i primene odgovarajuće metode testiranja čije su osobine jedinstvene za mobilne tehnologije
 • da pomognu timu koji razvija mobilnu aplikaciju da identifikuju moguće aktivnosti automatizacije testiranja i odgovarajuće alate
 • da unaprede iskustvo korisnika, uz odlično razumevanje upotrebljivosti
 • da identifikuju i primene odgovarajuće metode testiranja, uključujući i ispravno korišćenje alata koji su jedinstveni za mobilne tehnologije
 • da pomognu u identifikaciji zahteva testne laboratorije za izvođenje testiranja mobilne aplikacije

 

Trajanje kursa i datumi

 • Kurs traje dva dana
 • Datumi za javno održavanje kursa Certified Mobile Application Professional – Mobile App Testing – Foundation Level će redovno biti objavljivani u našem Kalendaru
 • Ako ste zainteresovani za trening na Vašoj lokaciji (in-house), datumi će biti usaglašeni prema zajedničkim mogućnostima

Za koga je ovaj kurs

Ovaj kurs je na osnovnom nivou kvalifikacija i prikladan je za sve koji su uključeni u testiranje mobilnih aplikacija, na primer developeri, menadžeri projekta, timovi za obezbeđenje kvaliteta, testeri, inženjeri u timu za specifikaciju zahteva i IT donosioci odluka.

Preduslovi za pohađanje kursa

Neophodno je osnovno znanje o testiranju softvera. Preporučujemo da uradite sertifikaciju za “ISTQB© Certified Tester” (CTFL).

Sadržaj kursa

Ispit

Certified Mobile Application Professional (CMAP©) Mobile App Testing – Foundation Level ispit organizuje i administrira VOICT, po ovlašćenju South East European Testing Board.Polaganje za sertifikat je oflajn, na papiru – u formi pitanja sa više odgovora i na engleskom jeziku. Sadrži 40 pitanja, a svako pitanje ima samo jedan tačan odgovor. Procenat za prolaz je 65%. Trajanje ispita je 60 minuta, sa produžetkom od 15 minuta za one kojima engleski nije materjnji jezik – dakle 75 minuta ukupno.

Dalje kvalifikacije

Kvalifikacije koje su zasnovane na CMAP© Foundation Level Tester su u planu:

 • Certified Mobile Application Professional – Test Automation
 • Certified Mobile Application Professional – Load and Performance Testing
 • Certified Mobile Application Professional – Security Testing

 

QH_logo istqb_trainer_accreditation voict_logo
Vojvodina ICT Cluster Akademija

Vojvodina ICT Cluster Akademija