Prijava za Malu Akademiju

Obrazac za prijavu Obavezna polja su označena sa *

Ime i prezime deteta *

Godište *

Naziv škole koju dete pohađa i mesto *

Ove godine je završio/la koji razred? *

Uspeh u školi prošle godine *

srpski

matematika

strani jezik

muzičko

Ako dete koiristi računar, za šta ga koristi? *

Kada ga pitate šta želi da bude kada poraste, šta dete odgovara? *

Ime i prezime jednog roditelja *

Adresa elektronske pošte *

Kućni telefon

Mobilni *

Veličina majice: *

U par rečenica, koji je Vaš motiv da upišete dete na Malu Akademiju (opciono)

Za sve informacije, slobodno nam pišite na contact@vojvodinaICTcluster.org

Vojvodina ICT Cluster Akademija

Vojvodina ICT Cluster Akademija