ISTQB Foundation u Novom Sadu od 10. do 12. novembra 2016.

ISTQB Sertifikovani Tester je najrasprostranjenija kvalifikaciona šema u domenu testiranja softvera. Nastavni program i rečnik pojmova postali su de facto industrijski standard profesije testiranja softvera.

Ovaj kurs, koji organizuje kompanija Quality House, predstavlja uvod u teoriju testiranja, metodologiju i principe celokupnog procesa testiranja kroz životni ciklus softvera. Uporedo sa teorijom i terminologijom, kurs obrađuje i konkretne metode, tehnike i alate.  Polaznik kursa usvaja kako teoretsko, tako i praktično znanje i veštine. Kurs prati svakodnevne aktivnosti i ulogu softver testera u procesu razvoja softvera.

Prijava i termini

Prijave za pohađanje kursa i za polaganje ispita se primaju na adresi istqb@vojvodinaICTcluster.org ili na 021 3000 302.

Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen svima koji imaju iskustvo u domenu testiranja softvera kao priprema za dobijanje sertifikata ISTQB – Osnovni nivo. Polaznici kursa dobijaju sveobuhvatni materijal koji predstavlja dobru osnovu za polaganje ispita.

Takođe, ovaj kurs je namenjen i svima koji žele da se upoznaju sa terminologijom i da ovladaju osnovnim principima testiranja softvera, kao što su: inženjeri obezbeđenja kvaliteta, programeri, menadžeri IT kompanija, departmana i timova, studenti informacionih tehnologija, itd.

Koje su teme pokrivene kursom?

ISTQB Osnovni nivo kurs pokriva sledeće teme:

FLtable

Predavači:

U Srbiji za QH rade isključivo akreditovani predavači, koji poseduju dugogodišnje iskustvo.

Izvođenje kursa

Kurs se odvija na srpskom jeziku. Kako su radni materijal i sam ispit na engleskom jeziku, to je neophodan radni nivo znanja engleskog jezika svih polaznika kursa. Kurs traje 3 dana i odvija se u unapred zakazanom terminu na dogovorenoj lokaciji. Osim na lokaciji koju obezbeđuje Quality House, moguće je održavanje kursa i na lokaciji koju je obezbedio klijent (npr. u prostorijama kompanije). Metodologija i radni materijal kursa su u skladu sa ISTQB zahtevima, pokrivaju nastavni program za ISTQB® Osnovni nivo i akreditovani su od strane SEETB®-a.

Polaznici, po završetku kursa, dobijaju neophodno znanje i veštine koje mogu da primene u radu kao softver testeri. Svaki kurs se završava internim ispitom, koji omogućava polaznicima da provere stečeno znanje i da steknu osećaj o pravom ispitu. Interni ispit, poput pravog ispita za ISTQB® Sertifikovanog testera, sadrži 40 pitanja. Za uspešan prolaz potrebno je 65% ili 26 tačnih odgovora.

Quality House

Quality House je kompanija koja je akreditovana od strane SEETB®-a za pružanje usluge organizovanja kurseva koji su u skladu sa ISTQB® nastavnim programom.

Quality House organizuje predavanja koja vode visoko kvalifikovani predavači i gostujući profesionalni softver testeri. Pored konkretnog programa treninga, predavači prenose i veliko praktično iskustvo. Brojni primeri i praktične vežbe, koje predavači demonstriraju, zasnovani su na realnim slučajevima iz prakse.

Cenovnik

Kompletan cenovnik za sve obuke i ispite pogledajte ovde.

Ispiti

Za rasporede polaganja ispita u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beoradu – pogledajte ovde.

Rok za prijavu polaganja ispita je najkasnije 2 radna dana pre termina polaganja.

 

__________________________________________________________

ISTQB® – International Software Testing Qualifications Board

SEETB® – South East European Testing Board (članica ISTQB®-ja koja pokriva teritorije Bugarske, Rumunije, Srbije i Crne Gore)

Quality House – akreditovana kompanija za organizovanje kurseva na teritoriji koju pokriva SEETB®

VOICT – Vojvodina ICT Cluster (ekskluzivni partner SEETB®-a na teritoriji Srbije)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vojvodina ICT Cluster Akademija

Vojvodina ICT Cluster Akademija